Boksläpp: Framtidens välfärd

Välkommen till digital bokrelease av Framtidens välfärd - hållbar styrning, organisering och ledning. Maria Wolmesjö och Rolf Solli är redaktörer för boken.

Via Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/65481445728
Meeting ID: 654 8144 5728

Evenemanget är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs.

Program

13:00–13:10
På spaning efter framtidens utmaningar för SOL i välfärden. Medverkande: Maria Wolmesjö & Rolf Solli

13:10–13:20
Farhågor och förväntningar på framtidens välfärd. Medverkande: Rolf Solli & Maria Wolmesjö

13:20–13:30
Age management, digitalisering och tillitsstyrning. Medverkande: Maria Wolmesjö

13:30–13:40
En spaning på tillitsbaserad hemtjänst. Styrning, organisering och rättsäkerhetsfrågan. Medverkande: Magdalena Elmersjö & Elisabeth Sundin

13:40–13:50
Spökar det i äldreomsorgen? Om mediers betydelse för styrning, organisering och ledning. Medverkande:Josef Pallas & Magnus Fredriksson

13:50–14:00
Paus

14:00–14:10
Nya lednings- och styrformer inom hälso- och sjukvård. Medverkande: Catharina Björkqvist & Helge Ramsdal

14:10–14:20
Förtroendet för sjukvården. Medverkande: Nomie Eriksson

14:20–14:30
Adjunkter i motvind. Välfärdens villkor i svensk lärarutbildning. Medverkande: (Petra Angervall) Richard Baldwin

14:30–14:40
Polistisk aktivism inom kulturpolitikens genomförandeled. Medverkande: Roger Blomgren & Johan Sundeen

14:40–14:50
Ledningsstrategier för att implementera samverkan. Medverkande: (Mikael Löfström)

14:50–15:00
Avslutning. Medverkande: Rolf Solli & Maria Wolmesjö