Disputation: Anna Norrström

Välkommen när doktoranden Anna Norrström försvarar sin avhandling inom pedagogiskt arbete med titeln:

Samtal under lärarlagsmöten. Diskursorienteringar i den professionella praktiken.

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/67220

Ta del av disputationen via direktsänt webinarium

Opponent: Professor Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet 

Betygsnämndsledamöter: 

Docent Andreas Berg, Örebro universitet 

Docent Anita Eriksson, Högskolan i Borås 

Professor Eva Reimers, Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession 

Ordförande vid disputationen: Docent Inger Berndtsson, Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Med anledning av smittskyddsrestriktioner kommer disputationen genomföras utan publik i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom.

Ta del av disputationen via direktsänt webinarium