Öppen föreläsning: Digitaliseringen av hållbar konsumtion

Välkommen till öppen föreläsning med Christian Fuentes, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. 

Smartphones, surfplattor, social media, online forum, och 
appar har idag en central roll i konsumenters vardag. Allt från hur vi lyssnar på musik till hur vi shoppar har förändrats av digitaliseringen. Ett område där digitaliseringen fått särskild uppmärksamhet är hållbar konsumtion. Det finns stora förhoppningar om att digitala verktyg kan hjälpa konsumenter att bli mer hållbara i sina vardagspraktiker. Men kan verkligen digitala verktyg som smartphone appar hjälpa oss att konsumera hållbart? Hur går det i sådana fall till? I den här föreläsningen diskuterar jag vilken roll digitala verktyg kan ha i främjandet av hållbar konsumtion.  

Christian Fuentes är professor i företagsekonomi. Han har forskat om digital shopping, e-handel, hållbar konsumtion och alternativa marknader.

Föreläsningen är en del av programmet under Akademiveckan. Föreläsningen är öppen för alla och du behöver inte anmäla dig för att delta.