Öppen föreläsning: En studie i spektra

Välkommen till en öppen föreläsning med Jens Wittsten, professor i matematik vid Högskolan i Borås. 

Partiella differentialekvationer och dynamiska system används för att beskriva företeelser i förändring, till exempel hur vågor breder ut sig eller hur fysikaliska system ändrar sig över tid. För att studera sådana modeller har man utvecklat en asymptotisk teori som använder sig av frekvensinnehållet i det man studerar för att få fram information om modellen och göra prediktioner om verkligheten. Detta frekvensinnehåll kallas spektrum och kan till exempel observeras för ljus i regnbågens färger. Jag kommer beskriva några matematiska forskningsfrågor som fortsatt att intressera mig under min karriär där en analys av spektra spelat en avgörande roll, och som lett till bättre kunskap om indirekta mätningar, kaosteori och materialet grafén.

Jens Wittsten presenteras av Michael Tittus, sektionschef vid Sektionen för ingenjörsvetenskap. Föreläsningen är en del av programmet under Akademiveckan.