Öppen föreläsning: Fältnära polisforskning – vad, hur och varför

Välkommen till en öppen föreläsning med Micael Björk, gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås.  

Föreläsningen tecknar huvuddragen i ett program för fältnära forskning om polisen. Ansatsen är radikal i det att dialogen mellan vetenskapen och den praktiska kunskapen betonas i alla delar av forskningen: i ämnesvalet, i studierna, i återföringen till fältet.


Micael Björk är gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete. Han forskar om polisarbete, särskilt ledning, styrning och organisering av polisverksamheter. Parallellt har han även studerat gängkriminalitet och organiserad brottslighet.

Micael Björk presenteras av Ann-Charlotte Dalheim Englund, chef för Akademin för polisiärt arbete. 

Föreläsningen är en del av programmet under Akademiveckan