Öppen föreläsning: Frontanställdas roll i en allt mer digitaliserad detaljhandel

Välkommen till en öppen föreläsning med Nicklas Salomonson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. 

Vi är bara i början av en revolutionerande förändring av detaljhandels- och konsumtionsmönster, något som särskilt drivs av den omfattande digitaliseringen i samhället. Nya mobila och digitala tjänster utvecklas i snabb takt och blir alltmer en central del av konsumenters köpprocess, butiksbesök och deras interaktion med företag och dess anställda. Detta genererar nya möjligheter i detaljhandeln men ställer också nya krav på bl.a. deras frontanställda – de som möter och kommunicerar med kunder direkt på olika sätt. I min föreläsning kommer jag att problematisera hur frontanställdas arbetssituation, deras förmåga att tillhandahålla god service och deras roll i möten med konsumenter i detaljhandeln kan komma att förändras genom digitaliseringen. 

Nicklas Salomonson är professor i företagsekonomi med inriktning mot digital handel vid Högskolan i Borås. Hans forskning berör områden som interaktion i tjänstemöten, värdeskapande, teknologi i tjänster, kundorientering, negativa kundbeteenden, konsumenters sårbarhet och hållbar konsumtion. Han leder Handelsgruppen vid Högskolan i Borås - en tvärvetenskaplig forskargrupp som samlar forskare i främst företagsekonomi, men även informatik, med handel som primärt forskningsfokus. 

Föreläsningen ingår i programmet för Akademiveckan