Öppen föreläsning: Pedagogiska trender, tidlösa ideal - och Basil Bernstein

Välkommen till en öppen föreläsning med Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. 

Föreläsningen handlar om pedagogiska trender och tidlösa ideal, och vad utbildningssociologen Bernsteins begreppsapparat har hjälpt till att fånga i studier av sådana. Jag kommer att bjuda på en kavalkad av olika trender och ideal, av hur olika bernsteinska analytiska verktyg varit fruktbara i mina studier och av resultat som mina egna studier har visat. Jag ger också exempel på hur jag genom åren gjort egna tillägg till teorin. 

Anita Norlunds forskning har pedagogiska trender och tidlösa ideal i centrum, alltid med slutsatser om konsekvenser för lärare och eleverSedan ett drygt år tillbaka är hon projektledare för ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Hon leder också forskargruppen JEDi – Justice, Education & Didactics

Anita Norlund presenteras av Dennis Beach, professor i pedagogik. Föreläsningen är en del av programmet under Akademiveckan