Eftersnack

Välkommen på Eftersnack efter högskolans styrelsemöte. Här får du chansen att som medarbetare ta del av diskussionerna kring de strategiska frågor som behandlats på styrelsemöte samt ställa frågor kring dessa. 

Mer information kommer på mejl till alla medarbetare några dagar innan Eftersnack.