FoUS seminarium: Äldres inflytande inom hemtjänsten

Vilka möjligheter finns för att underlätta för äldre människor med lätt till måttlig demenssjukdom att få större inflytande över sin hemtjänst? Välkommen till ett seminarium om ett spännande forskningsprojekt inom området. Anna Dunér, professor i socialt arbete och Angela Bångsbo, lektor i vårdvetenskap, berättar om projektet.

Anmälan och mer information