Disputation Mohammad Neaz Morshed

Välkommen när doktoranden Mohammad Neaz Morshed försvarar sin avhandling inom Textil materialteknik med titeln:

Immobilizing catalysts on textiles-case of zerovalent iron and glucose oxidase enzyme

Länk till avhandlingen: http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1553741

Opponent är Frank Hollman, professor på Delft University of Technology, Nederländerna.

Betygsnämnden: Zhenhui Kang, professor på Soochow university, Kina, George Guebitz, professor på University of Natural Resources and Life Sciences, Wien, Österrike, Laurie Barthe, professor på Universite de Toulouse, Frankrike och Kerstin Hoffmann-Jacobsen, professor på Niederrhein University of Applied Sciences, Chemistry Department, Krefeld, Tyskland

Disputationen är på engelska och genomförs med ett fåtal i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Anslut genom länken nedan:

https://hb-se.zoom.us/j/66072339317