Disputation: Anjum Saleem

Välkommen när doktoranden Anjum Saleem försvarar sin avhandling inom Resursåtervinning med titeln:

Development and characterisation of bast and basalt fibre hybrid polymer composites for automotive applications

Länk till avhandlingen i DiVA: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-24939

Opponent är Roberts Joffe, professor vid Luleå tekniska universitet.

I och med att Högskolan i Borås har smittskyddsrestriktioner på plats kommer disputationen genomföras utan publik i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Anslut genom länken nedan:

Länk till Zoom-mötesrum publiceras här två dagar innan disputationen.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att medverka digitalt omber vi dig vänligen kontakta Jonas Edberg senast den 2021-03-23 för att hitta en alternativ lösning till deltagande.