Temadag för doktorander - forskningsetik och forskningsdata

Välkomna till en högskolegemensam temadag riktad främst mot högskolans doktorander. Temat för dagen är forskningsetik och forskningsdata från ett doktorandperspektiv.

Moderator: Forsknings- och utbildningsnämndens ordförande, Eva Gustafsson

Talare: Helena Francke och Björn Hammarfeldt från Biblioteks-och informationsvetenskap

Doktorandpanel: Jonas Karlsson (Vårdvetenskap), Patrik Stoopendahl (Textilt management), Coralie Hellwig (Resursåtervinning), Elisa Tattersall Wallin (Biblioteks- och informationsvetenskap) .

Språk: Engelska

Högskolan i Borås har smittskyddsrestriktioner på plats (Läge Gul) och därför kommer temadagen att genomföras via Zoom. Som besökare kan du ta del av dagen digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Anslut genom länken nedan:

 

Varmt välkomna!