FoUS seminarium: Val av insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Välkommen till forskningsseminarium! Filip Wollter berättar om sin doktorsavhandling som handlar om val och utformning av insatser för barn och unga och vuxna missbrukare inom socialtjänstens Individ- och Familjeomsorg.

Mer information och anmälan