Disputation Syed Rahmat Ullah Shah

Syed Rahmat Ullah Shah försvarar sin doktorsavhandling Sustainable competence development of librarians in Pakistan inom biblioteks- och informationsvetenskap publikt via Webinar.

Opponent är Professor Anna Maria Tammaro från University of Parma.

Betygsnämndsledamöter är Professor Lars Höglund (Göteborgs universitet), Professor Tatjana Aparac-Jelušič (University of Zadar) och Professor Remigiusz Sapa (Jagiellonian University).

Avhandlingen publiceras i Diva den 10 september kl 13:00

Länk till webinar: Publiceras här 1 vecka före disputationen.

Disputationen är på engelska och genomförs med ett fåtal i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Alla deltagare kommer att ges möjlighet att ställa frågor i slutet av disputationen, via Zoom. Anslut genom den länk som publiceras ovan 1 vecka före disputationen.