ForskarFredag

Forskarfredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival som riktar sig till skolor och en bred allmänhet. I år deltar sex forskare från Högskolan i Borås i programpunkten Låna en forskare, där forskare besöker skolklasser och berättar om vad de gör på jobbet. 

Läs om de deltagande forskarna och ForskarFredag på Högskolan i Borås

Skolor kan boka forskare från 23 augusti.
Hitta och boka forskare via den nationella bokningsportalen