BHS-seminariet | Elisa Tattersall Wallin, Björn Ekström, Jutta Haider

Slåss mot väderkvarnar?

Projektet undersöker hur desinformation om vindkraft i Sverige synliggörs/osynliggörs i sociala medier och sökmotorer och hur detta relaterar till andra problem och frågor. Vidare undersöks vad dessa problem och frågor betyder för den allmänna förståelsen och det problemområde som skapas kring hållbar energi. Forskningsprojektet är del av Mistra Environmental Communication.