Spikning av avhandling

Agnes Olander spikar sin avhandling "Symtom och tecken hos patienter som drabbats av sepsis. Att förstå delar och helhet vid bedömning och identifiering av patienter inom ambulanssjukvård". Alla välkomna!