Disputation: Pieta Eklund

Doktorand Pieta Eklund disputerar inom Biblioteks- och informationsvetenskap med avhandlingstitel: Academic librarianship in flux: the dynamics of negotiating professional jurisidiction

Opponent är Sheila Corrall, formerly of the University of Pittsburgh 

Disputationen ges på engelska. 

Huvudhandledare: Professor Elena Maceviciute
Biträdande handledare: Universitetslektor Nasrine Olson

Disputationsordförande: Professor Jan Nolin

Disputationen sker i rum C203, Allégatan 1, Högskolan i Borås men med anledning av rådande smittspridning i samhället kan denna med fördel följas kostnadsfritt via zoom.