Lunchseminarium: Övergången till digital undervisning – ett fall av bristfällig styrning eller ökad tillit?

Vad har den snabba övergången till digital undervisning under Coronapandemin inneburit för högskolan? Vilka lärdomar kan vi dra ur pandemins krishantering vad gäller styrning, organisering och arbetsformer?

Välkommen till vårens första lunchseminarium i den öppna seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället. Seminariet gästas av Christina Mauléon, organisationsforskare vid Högskolan i Borås och Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås.

Läs mer och anmäl dig