Licentiatseminarium Faseeh Saleem

Välkommen att närvara vid Faseeh Saleems licentiatseminarium inom Textil- och modedesign.

Titel: Design and Body Exploring Conceptions of the Body in Fashion Design Processes

Länk till avhandling: Design and Body Exploring Conceptions of the Body in Fashion Design Processes

Opponent: Yuka Oyama, professor vid HDK-Valand, Göteborgs universitet