FoUS-seminarium: Vad är bästa möjliga kunskap inom socialt arbete?

Alla kan också enas om att bästa möjliga kunskap ska användas i socialt arbete och gagna dem som är klienter och brukare. Vad är ”bästa möjliga kunskap”? Beroende på vilken syn man har på kunskap blir ”bästa möjliga” olika.

I denna presentation kommer variationen i synen på kunskap problematiseras och diskuteras i ljuset av vad det innebär att vara professionell i socialt arbete.

Kerstin Svensson är socionom och professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om det sociala arbetets organisering, utförande och professionalisering.

Läs mer och anmäl dig