Mittseminarium i resursåtervinning med inriktning bioteknik

Välkommen när doktoranderna Neda Rousta och Sajjad Karimi inom Resursåtervinning ska genomföra sina mittseminarier.

Titlarna på presentationerna är:

Neda Rousta
Production of edible fungal biomass with enhanced biofunctionality

Sajjad Karimi
Toward sustainable blue growth

Mittseminarierna sker på engelska.