Mittseminarium i resursåtervinning med inriktning Resource Management

Välkommen när doktoranderna Coralie Hellwig och Hanieh Moshtaghian inom Resursåtervinning ska genomföra sina mittseminarier.

Titlarna på presentationerna är:

Coralie Hellwig
Perceptions of and engagement with fungal fermentation of leftover bread - an occupational perspective on resource recovery

Hanieh Moshtaghian
Challenges of upcycled foods from consumption and production perspectives

Mittseminarierna sker på engelska.

Kontakta Jonas Edberg för tillgång till Zoom-länken.