Personalmöte A3

Dagordning kommer ca en vecka före mötet, men vi kan redan nu nämna att de projekt från A3 som fått del av rektors strategiska medel och som har startat kommer att presenteras på mötet av respektive projektledare.