Disputation: Elisa Tattersall Wallin

Doktorand Elisa Tattersall Wallin disputerar inom Biblioteks- och informationsvetenskap med avhandlingstitel: 

Opponent är

Disputationen ges på engelska. 

Huvudhandledare: Docent Anna Lundh
Biträdande handledare: Universitetslektor David Gunnarsson Lorentzon och professor Jan Nolin

Disputationsordförande: Professor Elena Maceviciute

Disputationen sker i rum C203, Allégatan 1, Högskolan i Borås men med anledning av rådande smittspridning i samhället kan denna med fördel följas kostnadsfritt via zoom. Länken publiceras här en vecka före.