BHS-seminariet | Linnéa Lindsköld (HB)

Att fostra läsare: Läsningens politiska historia i Sverige 1945-2020.

Vid seminariet lägger Lindsköld fram inledningskapitel och synopsis till en kommande monografi som baseras på forskningsprojektet ”Att skapa den läsande medborgaren”. Lindsköld inleder med en kort presentation av projektets viktigaste resultat.

Läs mer om projektet "Att skapa den läsande medborgare: Offentlig debatt och politik 1945-2017"

Språk: Svenska