FoUS-seminarium: Risk- och krishantering ur ett genusperspektiv

Hur påverkar makt och normer hanteringen av samhällskriser? Välkommen till ett seminarium om risk- och krishantering utifrån ett genusperspektiv.

Anmälan och mer information