Måndagsföreläsning: Vill du ut i världen? Har du en funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte?

Det har utvecklats nya möjligheter som underlättar för internationellt utbyte för dig som har en funktionsvariation. Det kan handla om att du har barn eller har ett stort stödbehov. Vi kommer att lyfta vilka de ekonomiska stöden är och vilket administrativt stöd som du kan få av högskolan. Vi kommer också att lyfta eventuella utmaningar som kan uppstå vid utlandsstudier och vilka möjligheter det finns att hantera dessa.
Ansvarig: Samordnare för Riktat pedagogiskt stöd

Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009