Föreläsning: K som i klimakteriet

Vad vet du om klimakteriet? Hur berörs just du av detta fenomen? Välkommen till en föreläsning där du får lära dig mer om denna fas i livet som alla kvinnor går igenom och som alla med kvinnor i sin närhet berörs av.

Sofia Kopp, universitetsadjunkt vid Institutionen för vårdvetenskap, ger en översiktlig genomgång av klimakteriets vad och hur, alltså vad klimakteriet innebär, när det börjar och lutar, vilka symtom som finns och tips på lindring av symtom.

Föreläsningen vänder sig till dig som har genomgått eller kommer att genomgå klimakteriet, eller till dig som har nära dig som ska gå igenom klimakteriet och framför allt till dig som är intresserad av kvinnokroppen och dess förändringar genom livet.

Länk till Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/68503508782