BHS-seminariet | Ansökarseminarium

Observera att detta seminarium riktar sig till dig som är anställd på Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

Välkommen till ett ansökarseminarium. Mer information följer.