BHS-seminariet | Madeleine Dutoit (MAU)

Forskare, datadelning och datapolicyer: en fallstudie inom vetenskaplig kommunikation.

Madeleine Dutoit är fil. dr från Oslo Metropolitan University. Hennes avhandling handlar om forskares datadelningspraktiker och deras syn på forskningsdata. Bakgrunden är den pågående rörelsen mot öppen vetenskap inom forskarvärlden. Madeleine Dutoit presenterar sin fallstudie som undersökt hur en interdisciplinär forskargrupp kollektivt ser på begreppet data och tolkar den datapolicy de måste svara mot. Idag möter allt fler forskare riktlinjer för datadelning i sitt arbete. Kunskap om hur sådana krav kan forma hur forskare delar sina data är relevant för involverade inom infrastrukturen för datahantering såsom forskningsfinansiärer, forskarstöd och bibliotekarier.

Språk: Svenska