Disputation: Maria Claesson

Maria Claesson disputerar inom ämnet vårdvetenskap med avhandlingen: Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård: Att leda i ett mellanrum av närhet och distans

Länk till avhandlingen: LÄNK 

Opponent är Lisa Skär, Professor vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Huvudhandledare: Professor Elisabeth Lindberg

Länk till disputation/webinar: https://hb-se.zoom.us/j/61571967787 

Om du har frågor som rör avhandlingen kontakta maria.claesson@hb.se

Om du har frågor av praktisk karaktär kontakta forskningshandläggare jonas.ehrenberg@hb.se