Måndagsföreläsning: Prokrastinering Sluta skjuta upp och börja jobba

Föreläsning om uppskjutandebeteende hos studenter. Vi går igenom prokrastinering i studiemiljö - vad det är och hur vi kan göra annorlunda. Det kommer att finnas viss tid att fundera över sin egen situation. 

Du kan ta del av information och tips kring prokrastinering på studenthälsans webbsida.
Ansvarig: Studenthälsan

Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009