Spikning av avhandling

Tuser Biswas spikar sin avhandling "Enzyme Printed Fabrics: Bio‐functionalisation of Synthetic Textiles by Digital Inkjet Printing". Alla välkomna!