BHS-seminariet | Olof Falks mittseminarium

Välkommen till Olof Falks mittseminarium.

Doktorandens seminarietext och mer information om seminariet kommer att publiceras senast två veckor innan seminariet äger rum. Vänligen notera tiden och datumet tills vidare.