Disputation Anna Lidström

Välkommen när doktoranden Anna Lidström försvarar sin avhandling inom Design med titeln:
Redesign Foundations

Länk till avhandlingen: http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1746546

Plats: Do-tank 

Opponent är professor Kirsti Braein vid Oslo National Academy of the Arts

Betygsnämnd:
Professor Erika Lagerbielke, Linnéuniversitet
Associate professor Kirsi Niinimäki, Aalto university
Docent Marjan Kooroshnia, Högskolan i Borås

Disputationen är på engelska.