Disputation Hanieh Moshtaghian

Välkommen när doktoranden Hanieh Moshtaghian försvarar sin avhandling inom Resursåtervinning med titeln:

Upcycled food: a strategy for food waste management and a challende for food choice motives

Opponent är Professor Sheila Skeaff, University of OTAGO, New Zealand.

Det kommer finnas möjlighet att följa disputationen via Zoom, för den som inte kan delta på plats.

Länk till Zoom Webinar: https://hb-se.zoom.us/j/65320267747