Disputation Mohsen Parchami

Välkommen när doktoranden Mohsen Parchami försvarar sin avhandling inom Resursåtervinning med titeln:

Brewer's spent grain (BSG) based biorefinery

Opponent är Sudip Rakshit, professor vid Lakehead University, Canada.

Det kommer finnas möjlighet att följa disputationen via Zoom, för den som inte kan delta på plats.

https://hb-se.zoom.us/j/68767470624