Spikning av avhandling

Erin Lewis spikar sin avhandling "Radiant Textiles: Designing electromagnetic textile systems" som publicerades i DiVA 24/5. Alla välkomna!