Akademisk högtid

Välkommen till årets mest högtidliga tillfälle!

Under den ceremoniella högtiden installeras högskolans professorer i sina nya ämbeten och nya doktorer och hedersdoktorer promoveras. Docenter utnämns och det pedagogiska priset delas också ut. 

Alla anställda är välkomna till ceremonin och efterföljande mingel. 

Läs mer på webbsidan Akademisk högtid