Doktorandseminarium: sökandet efter den ideala forskarutbildningen

Att genomgå en forskarutbildning är en utmanande och spännande resa för alla. Särskilt i utmanande tider, som under en global pandemi eller ett rasande krig i vårt närområde, kan det vara svårt för forskarstuderande att avancera i sin forskarutbildning på det sätt som  ursprungligen planerats för. Forskarstuderande kan också känna att de inte har de nödvändiga medlen eller kraften för att bli hörda eller få till stånd förändringar på institutionell nivå.

För att göra det möjligt för forskarstuderande att uttrycka sin oro och idéer om utveckling, bjuder Centrum för professionell utveckling och utbildning (CPE) in alla doktorander (de som doktorerar) vid Högskolan i Borås att delta i detta doktorandseminarium för att höra om och brainstorma hur forskarutbildningen vid högskolan skulle kunna förbättras nu men också i framtiden.

Programmet:

Den större bilden av den europeiska forskarutbildningen: Vad händer? Melina Aarnikoivu, som själv doktorerat, delar med sig av några spaningar gällande senaste utvecklingen inom forskarutbildningen på europeisk nivå. Hennes presentation fokuserar specifikt på forskares mentala hälsa, publicering och karriärutveckling.

Kommentar: Professor Kim Bolton och forskarutbildningssamordnare Hanna Kantola kommer att kommentera Melinas presentation mot bakgrund av den senaste utvecklingen vid Högskolan i Borås. De kommer att berätta om hur situationen är i Borås just nu och vad som har identifierats som huvudfrågor i doktorandundersökningar som genomfördes 2019, 2021 och 2023.

Inspelen från Bolton och Kantola kommer att följas av en delad diskussion.

Paus (10 min)

En alternativ modell för forskarutbildning? I detta föredrag kommer professor Petra Angervall att presentera sina idéer om en alternativ modell för forskarutbildning som skulle betona vikten av tvärvetenskapligt samarbete.

Diskussion: Efter föredraget uppmanas seminariedeltagarna att dela med sig av sina idéer om hur den forskarutbildningsmodell som Petra föreslagit kan se ut ur en doktorands perspektiv.

Vi ser fram emot att höra dina synpunkter!

För mer information: Petra Angervall, petra.angervall@hb.se