FoUS-seminarium: Välfärdsteknik i äldreomsorgens vardag

Hur ser medarbetare i den kommunala äldreomsorgen på välfärdsteknik? Vilka värden och förväntningar uttrycker medarbetarna när de talar om välfärdsteknik?

Välkommen till ett seminarium där Doris Lydahl, lektor i vetenskapsteori, berättar om ett forskningsprojekt där hon intervjuat och observerat medarbetare i den kommunala äldreomsorgen.

Anmälan och mer information