Lunchseminarium: Vem stadsplanerar för ungdomarna? Om platsens och arkitekturens betydelse för brottsförebyggande arbete

Vilken roll spelar platsen och arkitekturen i det brottsförebyggande arbetet? Och hur kommer det sig att ungdomar ofta förbises i stadsplaneringen? Välkommen till ett seminarium där dessa frågor diskuteras utifrån aktuell forskning tillsammans med representanter från Borås stad.

Läs mer och anmäl dig här