Shut up & Write

Handledare: Eva Medin, språkspecialist, kommunikationsavdelningen, med flera

Behöver du skriva något? Ibland hjälper det att avsätta lite tid och stå till svars inför någon annan. Kom till Shut up & Write! Handledare kommer att finnas på plats för att coacha dig med dina texter så att du inte fastnar (frivilligt såklart!). Ibland under Shut up & Write gästas vi en stund av andra skrivcoacher och resurser.

Lokal: D6 Balder (Kommunikations nya lokaler)

Tider: Drop-in under 10:00–15:00 (gemensam frivillig lunchpaus 12:00–13:00) följande dagar:

  • 24 januari 2023
  • 21 mars 2023
  • 30 maj 2023

Men kom gärna redan till International Café 09:30 och delta i samtalet där!

Fler aktiviter från Academic Communication
Läs mer om stöd och kompetensutveckling inom akademisk kommunikation på engelska i högskolemiljö (länk: https://www.hb.se/anstalld/min-anstallning/kompetensutveckling/academic-communication/)

Fler aktiviteter för forskare
Läs mer om forskningsstöd och kompetensutveckling för forskare (länk: https://www.hb.se/anstalld/for-mitt-arbete/forskningsstod/)