Måndagsförelsäsning: Effektivt och framgångsrikt grupparbete

Hur får man ut det optimala när man jobbar i grupp? Hur påverkas gruppdynamiken av individers olikheter samt hur använder man personlighetstyper på bästa sätt? Teorier kring grupputveckling och grupprocesser varvas med praktiska övningar och avslutas med handfasta råd kring hur ett gruppkontrakt kan utformas. 
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009