Prokrastineringsgrupp

Skjuter du upp dina studier på ett sätt som börjar bli, eller är, ett bekymmer för dig? Prokrastineringsgruppen är till för dig som har svårt att organisera och planera dina studier eller som upprepat skjuter upp att plugga.

Gruppen startar 14 mars och träffas en gång i veckan under hela terminen. Anmälan krävs för att vara med i gruppen.

Mer om prokrastingeringsgruppen och hur du anmäler dig

Ansvarig: Studenthälsan