Sista anmälningsdag, skrivretreat

Academic Communication, högskolans forum för kompetensutveckling inom kommunikation på engelska, och högskolans Centre for Professional Development and Education (CPE) arrangerar en skrivretreat för högskolans forskare april 2023.

Mer information om skrivretreaten.

Fler aktiviter från Academic Communication
Läs mer om stöd och kompetensutveckling inom akademisk kommunikation på engelska i högskolemiljö (länk: https://www.hb.se/anstalld/min-anstallning/kompetensutveckling/academic-communication/)

Fler aktiviteter för forskare
Läs mer om forskningsstöd och kompetensutveckling för forskare (länk: https://www.hb.se/anstalld/for-mitt-arbete/forskningsstod/)