BHS-seminariet | Education for sustainability through communities of practice

Andrea Muzzarelli disputerade nyligen vid University College Dublin, School of Information and Communication Studies. Vid seminariet presenterar han sin avhandling med titeln Education for sustainability through communities of practice. Information, meaning, identity, and the building of a “Learning Alliance” in the Irish Ecovillage of Cloughjordan. Muzzarellis etnografiskt inspirerade forskning bidrar till den växande mängden litteratur om ekobyar och studier om övergången till ett hållbart samhälle, och bidrar samtidigt med nya insikter om förhållandet mellan information, betydelse och identitet i praktiken.

Avhandlingen kan läsas via denna länk: https://www.thevillage.ie/wp-content/uploads/2023/08/PhD-Thesis-Muzzarelli-2023.pdf