Eftersnack

Välkommen på Eftersnack efter högskolans styrelsemöte. Här får du chansen att som medarbetare ta del av diskussionerna kring de strategiska frågor som behandlats på styrelsemötet samt ställa frågor kring dessa.

Mer information om innehållet kommer som meddelande i din Personliga startsida några dagar innan Eftersnack.