FEK/EK-seminariet: Hur man lyckas med vetenskaplig publicering

Välkommen när gästprofessorn i Handel och IT, Mary Tate från Victoria University of Wellington, ger ett forskningsseminarium och workshop på temat "How to get published".

Om Mary Tate:
Mary Tates forskningsintressen fokuserar på digitala kanaler och tjänster som använder ny teknologi, särskilt e-tjänster, e-HRM, välfärdstjänster, användning av agenter/botar, delade tjänster och flerkanals-strategier. Detta kompletteras av ett starkt intresse för grunderna för informationssystem, teori och forskningsmetoder. Marys arbete har inbringat över en miljon dollar i forskningsanslag, främst i Australien. Innan hon började på Victoria University of Wellington har Mary Tate arbetat inom IT, med över 20 års erfarenhet av tjänsteleverans, projektledning, webbplatshantering och affärsanalys.

Seminariet/workshopen hålls på engelska. Seminariet ges inom ämnena företagsekonomi och ekonomi en gång i månaden och är öppna för alla intresserade, högskolans medarbetare, studenter och allmänheten. Du behöver inte anmäla dig. 


Läs mer om Mary Tate

Välkomna!